Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Vintero s.r.o., se sídlem V Javorech 2769/1, 193 00 Praha, IČ: 09119507, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 331228 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa bydliště

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

a. Nezbytné cookies jsou nezbytně nutné ke správnému fungování webové stránky a jejich nastavení je možné ovlivnit v rámci vašeho prohlížeče.

b. Analytické/Statistické cookies pomáhají zlepšovat webové stránky na základě analýzy a sestavování reportů o chování uživatelů na našem webu. Cookies jsou anonymní a proto neumožňují identifikaci subjektů. Mají pouze statistickou funkci. Na tomto webu trvale používáme kódy od třetích stran, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Při probíhajících kampaních se mohou na webu krátkodobě objevit i kódy dalších měřicích nástrojů.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu společnosti.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i partneři Společnosti, jejichž aplikací, služeb či zpracovatelských software společnost využívá či v budoucnu využívat bude.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud